Timetable

Tuesday
08.15-10.00 Przetwarzanie danych w językach R i Python (219, laboratoria)
12.15-14.00 Algorytmy i struktury danych 2 (303, laboratoria)
Wednesday
08.15-10.00 Narzędzia SAS (218, laboratoria)
12.15-14.00 Przetwarzanie danych w językach R i Python (218, laboratoria)
16.15-18.00 Seminarium zakładowe

If you want to arrange an appointment with me, please use Doodle MeetMe page. Or simply write me an e-mail.