AiPP 2013/2014

Czas i miejsce zajęć:
Poniedziałek 13.15-14.00, sala 316 (ćwiczenia)
Poniedziałek 14.15-16.00, sala 203 (laboratoria)
Poniedziałek 16.15-18.00, sala 203 (laboratoria)

Maile:
Proszę w tematach dodawać przedrostek “AiPP”, np. “AiPP – pytanie” albo “[AiPP] pytanie”. Pozwala to na zachowanie porządku w mojej poczcie, a Państwo mają pewność, że żaden mail się nie zagubi.

Pliki do ściągnięcia (Ze względów bezpieczeństwa pliki na stronie muszą mieć rozszerzenie .txt. Po ściągnięciu można zmienić rozszerzenie na .cpp):

Rozwiązania zadań laboratoryjnych 2014-06:

Rozwiązania zadań laboratoryjnych 2013-02:

Gotowe laboratorium z funkcji i tablic (3 pliki)

Rozwiązania zadań laboratoryjnych 2013-02:
Treść stosunkowo trudnego zadania na transformację Boxa-Mullera (miało być na 2. laboratoriach punktowanych):

Gotowe pliki do przeanalizowania:Zadania do odnalezienia błędów semantycznych (należy przedebuggować program):