Final theses

2018/2019
Informatyka (inż)

  • Panzer – gra sieciowa (Dominik Strojek, Kamil Szyc, Kacper Zegadło) (graduated)

2017/2018
Informatyka (inż)

  • Gra dla wielu graczy w architekturze klient-serwer z grafiką trójwymiarową (Sebastian Sudra, Łukasz Sznajder, Nikodem Wiśniewski) (graduated)

Computer Science (Eng)

  • Client-server multiplayer web game with two-dimensional graphics (Ivan Matyazh, Alexey Zhavrid) (graduated)

2016/2017
Informatyka (inż)

  • Aplikacja wizualizująca i porównująca znane metody statystyczne (Błażej Kula, Jakub Kowalczewski) (graduated)
  • System zarządzania ocenami studentów dla nauczyciela akademickiego (Karol Szczawiński, Mateusz Urbański) (graduated)